Feed-aggregator

De kieren van de tempelpoort

Heemkunde Vlaanderen - wo 20/09/2017 - 10:16
Negentiende-eeuwse vrijmetselaarsloges tussen geheim, divulgatie en angst Jeffrey Tyssens Een geheim genootschap? Kan de vrijmetselarij gekenschetst worden als een geheim genootschap? Velen denken dat. Nochtans is de historische realiteit een stuk complexer dan deze algemene typering zou laten vermoeden. Interessante aanknopingspunten om de status van het geheim in de geschiedenis van de (Belgische) vrijmetselarij wat […]
Categorieën: Steunpunten

Vermanen, vergeven en verzwijgen

Heemkunde Vlaanderen - wo 20/09/2017 - 10:08
Het mysterie van de biecht in de achttiende- en negentiende-eeuwse Zuidelijke Nederlanden Elwin Hofman In 1856 verscheen in Luik een antiklerikaal boekje dat kort nadien vertaald werd als Catechismus ten gebruike van hen, die, ten gevolge der mandementen der Belgische bisschoppen, niet katholiek meer zijn. In de klassieke vraag-antwoordvorm van de catechismus dreef de auteur […]
Categorieën: Steunpunten

Als de Rooie Haan aan’t kraaien gaat

Heemkunde Vlaanderen - wo 20/09/2017 - 10:01
Brandbrieven in het hertogdom Brabant tussen 1725 en 1785 Emilie Pieters Gij Judocus Baeyens gij moet leggen thien croonen aen het verstee eyken boomken dat staet aen het land genaempt het Heedeken het welck u genoegsaem bekendt is en dat moet zijn sondag te ses uren van den moorgent en soo gij dat niet endost […]
Categorieën: Steunpunten

De geheime uitstapjes van de Spaanse Habsburgvorsten

Heemkunde Vlaanderen - wo 20/09/2017 - 09:55
Johan Verberckmoes In kronieken, biografieën en anekdotenbundels van de zestiende en de zeventiende eeuw duiken regelmatig verhalen op over vorsten die geheime, vaak nachtelijke, uitstappen maken. Op die manier proberen ze bij de gewone man te komen en te weten wat onder hen leeft. Maar zoals het in grappen past loopt het daarbij nogal eens […]
Categorieën: Steunpunten

Bladwijzer 20: van geheimhouding in het Belgisch leger tot cloudcomputing

Heemkunde Vlaanderen - do 14/09/2017 - 10:15
Het nieuwste nummer van Bladwijzer. Wegwijs met Heemkunde Vlaanderen staat weer boordevol artikels over erfgoedonderzoek, -ontsluiting en tips voor het behoud en beheer van je (digitale) erfgoed. Wil je weten hoe het Amsab-ISG een project tot stand bracht rond Belgische vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog? Of hoe het Belgische leger gebruik maakte van postnummers om hun […]
Categorieën: Steunpunten

In de kijker: Nacht van de Geschiedenis 2017

Heemkunde Vlaanderen - wo 13/09/2017 - 10:39
Al voor de vijfde keer nam Kampenhout deel aan de Nacht van de Geschiedenis. Zoals in de vorige edities was het een geslaagde samenwerking tussen de lokale Davidsfondsafdeling, Heemkring Campenholt en de cultuurdienst van Kampenhout. Meer dan 110 geïnteresseerde bezoekers kwamen opdagen. Lees het artikel (pdf)
Categorieën: Steunpunten

In de kijker: Erfgoeddag 2017

Heemkunde Vlaanderen - wo 13/09/2017 - 10:37
Dit jaar namen 587 erfgoed- en zorginstellingen in 276 gemeenten deel aan de zeventiende editie van Erfgoeddag in Vlaanderen en Brussel met als thema ‘Zorg’. In de vele musea, archieven, erfgoedbibliotheken, woonzorgcentra, OCMW’s en hun archieven, heem- en geschiedkundige kringen zijn naar schatting 240.000 bezoekers geregistreerd. ‘We wilden erfgoed- en zorginstellingen inspireren om bruggen te […]
Categorieën: Steunpunten

Verenigingsarchief. Gezocht en gevonden

Heemkunde Vlaanderen - wo 13/09/2017 - 10:36
Wie onderzoek doet naar de lokale geschiedenis, kan niet om de plaats van de verenigingen in onze maatschappij heen. Al te vaak wordt de geschiedenis van de verenigingen bestudeerd vanuit het perspectief van de overheid. Het verhaal vanuit de verenigingen zelf reconstrueren is een moeilijkere opdracht. Want waar bevinden zich de documenten van de vereniging […]
Categorieën: Steunpunten

De cloud en cloudcomputing: wat is het en hoe gebruik je het veilig?

Heemkunde Vlaanderen - wo 13/09/2017 - 10:34
Verschillende heemkundige kringen maken gebruik van de cloud. Google Drive, OneDrive en Dropbox worden gebruikt om (gedigitaliseerde) bestanden te bewaren en te delen met andere leden van de kring. Deze platformen geven de mogelijkheid om een grote hoeveelheid bestanden gecentraliseerd te bewaren zonder over een server te beschikken, of om digitale bestanden (gratis) te bewaren […]
Categorieën: Steunpunten

Goed schrijven gebeurt niet zomaar. Tips om teksten te schrijven voor het internet

Heemkunde Vlaanderen - wo 13/09/2017 - 10:32
Tegenwoordig heeft bijna elke lokale erfgoedorganisatie wel een kanaal waarmee het online communiceert naar haar publiek. Blogplatformen en sociale media zorgden ervoor dat het internet toegankelijker werd en dat vele technische drempels wegvielen. Hierdoor kon de aandacht meer gaan liggen op de inhoud die erop gepubliceerd wordt. Het medium waarvoor je een tekst schrijft, bepaalt […]
Categorieën: Steunpunten

Hoe organiseer ik sociale en toegankelijke erfgoedactiviteiten? Cultuur voor en door mensen in armoede

Heemkunde Vlaanderen - wo 13/09/2017 - 10:28
Bovenstaande titel was de titel van een vorming binnen de reeks ‘Erfgoed in de praktijk’ tijdens het najaar van 2016. Maar over wie gaat het als we denken aan ‘sociaal’ en ‘toegankelijk’? Hoe maken we een erfgoedverhaal voor iedereen? Mensen in kwetsbare situaties blijken weinig tot niet aan erfgoed te participeren. Voor welke kwetsbare mensen […]
Categorieën: Steunpunten

Geheimhouding van de slagorde van het Belgisch leger tijdens de Grote Oorlog. Het gebruik van postnummers

Heemkunde Vlaanderen - wo 13/09/2017 - 10:26
CONFRONTATIE MET DE POSTCODE In de praktijk van de lokaal-historici komt het voor dat men een briefomslag, een briefinhoud of een postkaart in handen krijgt met de naam van een Belgisch militair en een postcode. Dit komt min of meer voor van 20 september 1915 tot maart 1919. Toen in september 1918 het bevrijdingsoffensief werd […]
Categorieën: Steunpunten

Virtuele tentoonstelling over Belgische vluchtelingen in Engeland tijdens de Eerste Wereldoorlog

Heemkunde Vlaanderen - wo 13/09/2017 - 10:24
Met het internationale publieksproject ‘Belgische vluchtelingen in Engeland tijdens WO I’ realiseert Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis in het najaar van 2017 een beklijvende virtuele tentoonstelling. In deze bijdrage wordt gefocust op de participatieve aanpak van Amsab-ISG bij dit project die de virtuele tentoonstelling mogelijk maakte. Vervolgens worden er tips aangereikt om zelf aan de slag […]
Categorieën: Steunpunten

Vorming: Train-de-trainer Buurten met erfgoed

Heemkunde Vlaanderen - do 31/08/2017 - 13:34
Voor initiatiefnemers en trekkers van een lokaal erfgoededucatief traject Buurten met erfgoed is een coachingstraject voor leerkrachten én lokale erfgoedpartners tezamen. Gedurende een schooljaar werken ze samen om zo activiteiten te ontwikkelen rond erfgoed in de schoolbuurt. Op die manier kunnen tal van leerlingen van de tweede graad lager onderwijs kennismaken met het erfgoed in […]
Categorieën: Steunpunten

Geheimzinnigheid troef in Tijd-Schrift!

Heemkunde Vlaanderen - wo 30/08/2017 - 16:28
Het verleden kent geheimen, ook omdat mensen in het verleden zelf geheimen hadden en doelbewust informatie achterhielden. Die geheimen werden vastgelegd op een manier die enkel voor ingewijden begrijpelijk was. Zoals ook nu nog – en misschien vroeger méér dan nu – hadden groepen en individuen in het verleden redenen om hun activiteiten en opvattingen […]
Categorieën: Steunpunten

Een Wiki vol VKSJ-erfgoed!

Heemkunde Vlaanderen - wo 30/08/2017 - 15:17
KSA West brengt 85 jaar VKSJ-geschiedenis samen op een eigen VKSJ-Wiki. Ook jij kan – van thuis uit – meeschrijven aan de geschiedenis van deze jeugdbeweging in West-Vlaanderen. Kom op 10 september naar de opleiding in Brugge! 85 jaar lang kenden heel wat (West-)Vlaamse gemeenten een lokale afdeling van de VKSJ en/of Roodkapjes. De VKSJ […]
Categorieën: Steunpunten

Start subsidieaanvragen voor culturele projecten met een regionale uitstraling

Heemkunde Vlaanderen - vr 25/08/2017 - 10:18
Sinds kort kunnen subsidieaanvragen binnen het transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling worden ingediend via de online applicatie KIOSK van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Het transitiereglement is een van de overgangsmaatregelen die zijn genomen in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden en regelt in 2018-2019 […]
Categorieën: Steunpunten

Realisatie van een participatief project: Belgische vluchtelingen in Engeland tijdens de Eerste Wereldoorlog

Heemkunde Vlaanderen - di 22/08/2017 - 15:54
Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis realiseerde een wervelende virtuele tentoonstelling over Belgische vluchtelingen in Engeland tijdens de Eerste Wereldoorlog. De manier waarop de vluchtelingen toen ontvangen werden, de kleine en grote ergernissen bij de Engelsen en de Belgen, tonen dat er toch veel gelijkenissen zijn met de perceptie ten opzichte van vluchtelingen vandaag. Om deze geschiedenis […]
Categorieën: Steunpunten

Wil je een kwaliteitsvolle erfgoedactiviteit? Vraag het aan jouw publiek!

Heemkunde Vlaanderen - di 22/08/2017 - 11:52
Als lokale erfgoedvereniging of organisator van culturele evenementen is het belangrijk om een vinger aan de pols te houden en aansluiting te vinden bij je publiek. Als je publieksbevraging op een goede manier aanpakt is het een belangrijk hulpmiddel bij het verbeteren van  de kwaliteit van je evenementen en activiteiten én een instrument om met […]
Categorieën: Steunpunten

Familiekunde Vlaanderen, LECA en Heemkunde Vlaanderen bundelen krachten in nieuwe organisatie

Heemkunde Vlaanderen - wo 09/08/2017 - 11:59
Familiekunde Vlaanderen, LECA en Heemkunde Vlaanderen bundelen naar aanleiding van het Cultureel Erfgoeddecreet 2017 de krachten. Vanaf 2019 zet één nieuwe erfgoedorganisatie de werking gezamenlijk voort. Deze organisatie mikt hoog: ze wil hét kennisknooppunt voor genealogie (familiekunde), lokaal erfgoed (heemkunde) en cultuur van alledag in Vlaanderen worden. In de dagelijkse werking van de nieuwe organisatie […]
Categorieën: Steunpunten
Inhoud syndiceren