Steunpunten

Orde in je documenten. Mappenstructuur als middel tegen chaos

Heemkunde Vlaanderen - do 27/07/2017 - 13:38
We leven in een wereld van digitale documenten. De interessante documenten wil je bijhouden, maar zonder mappen dreigt het snel te verzanden in chaos waardoor je bijvoorbeeld verslagen of foto’s niet gemakkelijk terugvindt. Zeker als je met meerdere personen je weg wil vinden in alle documenten van je organisatie, moet je werken met een logische […]
Categorieën: Steunpunten

Verenigingsarchief. Gezocht en gevonden

Heemkunde Vlaanderen - do 27/07/2017 - 11:54
Vlaanderen is trots op een rijk verenigingsleven en de vele vrijwilligers die zich dagelijks inzetten. Terecht, wat ons betreft! Elk van deze verenigingen heeft een eigen karakter met activiteiten die nauwelijks meer uiteen kunnen lopen. Maar hoe zit het met de geschiedenis van elk van deze verenigingen? Welke verenigingen zijn verdwenen en wat waren hun activiteiten? […]
Categorieën: Steunpunten

Proeven van het Rijksarchief: workshops over minder bekende archiefbronnen

Heemkunde Vlaanderen - do 27/07/2017 - 11:25
In het Rijksarchief zit veel ongekend bronnenmateriaal uit de negentiende eeuw met een schat aan informatie voor lokaal historisch onderzoek. Om er mee aan de slag te gaan, moet je echter weten hoe je er je weg in vindt. Met een enquête peilden Heemkunde Vlaanderen en het Rijksarchief naar de interesses van heemkundigen en lokale […]
Categorieën: Steunpunten

Fier-gazet: Heemkundige Kring Scilla vzw

Heemkunde Vlaanderen - di 04/07/2017 - 15:20
Dat er lokaal een schat aan erfgoed in alle maten en soorten aanwezig is, is alom geweten. Maar dat gemeentes ook bruisen van niet-tastbaar erfgoed is vaak nog een onontdekt gegeven. Of het nu gaat om achter de schermen of lokaal gemeengoed: gebruiken, kennis en praktijken met wortels in het verleden worden dagdagelijks gekoesterd en […]
Categorieën: Steunpunten

Hoe beschrijf ik audiovisueel materiaal?

Heemkunde Vlaanderen - di 04/07/2017 - 15:18
Veel culturele organisaties hebben in de loop der jaren audiovisueel materiaal aangemaakt of verzameld. Sommige audiovisuele documenten ontstonden wellicht op initiatief van de organisatie zelf; andere kwamen achteraf via derden bij de organisatie terecht. Sommige documenten hebben rechtstreeks te maken met de eigen activiteiten; andere staan er iets verder vanaf of hebben er mogelijk niets […]
Categorieën: Steunpunten

De ODIS-databank als instrument voor lokaal historisch onderzoek

Heemkunde Vlaanderen - di 04/07/2017 - 15:17
ODIS (www.odis.be) is in Vlaanderen de grootste historische databank op het internet. Ze bevat een schat aan unieke informatie over de geschiedenis van het middenveld. Dit betekent dat de focus ligt op de vele organisaties, instellingen en structuren die een bemiddelende rol spelen tussen individuen en overheid. Het gaat dan om politieke partijen, socioculturele verenigingen, […]
Categorieën: Steunpunten

Hoe schrijf je een mentaliteitsgeschiedenis van je familie, gemeenschap, dorp of stad?

Heemkunde Vlaanderen - di 04/07/2017 - 15:16
In 2015 publiceerde ik het boek Leven als God in Blanden! Mentaliteitsgeschiedenis van een Vlaams-Brabantse taalgrensgemeente met een Woordenboek van het Blandens dialect. Van bij aanvang probeerde ik in het werk een antwoord te bieden op onderstaande vragen: • Hoe kan je een document produceren dat niet alleen de eigen familie kan interesseren maar ook […]
Categorieën: Steunpunten

België, land van belofte? Individuele vreemdelingendossiers als bron voor lokale migratiegeschiedenis

Heemkunde Vlaanderen - di 04/07/2017 - 15:14
Migratie is van alle tijden. De twee en een half miljoen vreemdelingendossiers die voor de jaren 1840-1951 in het Algemeen Rijksarchief te Brussel worden bewaard, zijn daarvan stille getuigen. Als historische bron zijn individuele vreemdelingendossiers onderbenut. Nochtans bieden ze talloze onderzoeksmogelijkheden voor heemkundigen en genealogen. In dit artikel lees je er meer over. Lees het […]
Categorieën: Steunpunten

Verslag van de studienamiddag Heemkunde Actueel 2016

Heemkunde Vlaanderen - di 04/07/2017 - 15:12
Nieuwe invalshoeken voor het heemkundige verhaal Lokale erfgoedverenigingen zijn voor gemeenten vaak van onschatbare waarde. Ze brengen niet alleen het verleden van een lokale gemeenschap in kaart, maar ontsluiten lokaal erfgoed op laagdrempelige manieren. Het onderzoek naar ons verleden is in voortdurende beweging. Uit welke vernieuwende onderzoekstechnieken en methodologieën kan de hedendaagse heemkundige putten? Welke […]
Categorieën: Steunpunten

Fier-gazet: Koninklijke Geschied- en oudheidkundige kring van Halle

Heemkunde Vlaanderen - di 04/07/2017 - 15:11
Dat elke regio een schat aan erfgoed bezit, is alom geweten. Maar dat gemeentes ook bruisen van niet-tastbaar of immaterieel erfgoed is vaak nog een onontdekt gegeven. Deze gebruiken, kennis en praktijken met wortels in het verleden worden er dagdagelijks beleefd en gekoesterd. En vooral ook doorgegeven van de ene inwoner op de volgende. Voor […]
Categorieën: Steunpunten

In de kijker: Buurtpark ‘Heerlyckheid van Roost’ brengt in Haacht de geschiedenis terug tot leven

Heemkunde Vlaanderen - di 04/07/2017 - 15:08
Dat hard werken, jarenlang voorbereiden en in stilte verder dromen ook werkelijk mooie vruchten kunnen afwerpen werd op zondag 11 september in Haacht bewezen. Dan opende, tijdens Open Monumentendag, het buurtpark ‘Heerlyckheid van Roost’. Met een heus middeleeuws volksfeest werd de vroegere kasteelsite blijvend open gesteld voor het publiek. Drie organisaties sloegen hiervoor de handen […]
Categorieën: Steunpunten

In de kijker: Trage Wegen 2016 – Dag van de Trage Weg in Steenokkerzeel

Heemkunde Vlaanderen - di 04/07/2017 - 15:06
Voor Dag van de Trage Weg 2016 organiseerden de gemeente Steenokkerzeel, Heemkring Ter Ham en wandelclub Houtheimstappers samen een ontspannende erfgoedwandeling. 130 mensen gingen met een gids op pad langs trage wegen. Ze genoten er van de rust en het landschap én leerden onderweg bij over historische gebouwen, vergeten dorpsgezichten en oude gebruiken. Met een […]
Categorieën: Steunpunten

Handleiding ‘De hand aan de ploeg’

Heemkunde Vlaanderen - di 04/07/2017 - 15:05
Agrarische erfgoedcollecties registreren, waarderen en herbestemmen. Lees het artikel (pdf)
Categorieën: Steunpunten

Digitale vrijwilligers aan de slag in het Gentse Stadsarchief.

Heemkunde Vlaanderen - di 04/07/2017 - 15:03
Crowdsourcing bij het beschrijven van tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog. Lees het artikel (pdf)
Categorieën: Steunpunten

Digitaal erfgoed van bodem tot cloud. De ontwikkeling van MEDEA als ‘crowdsourcing’ registratieplatform voor metaaldetectievondsten in Vlaanderen

Heemkunde Vlaanderen - di 04/07/2017 - 15:02
In de bodem bevinden zich heel wat restanten uit het verleden. Met een metaaldetector kan eigenlijk iedereen deze archeologische nalatenschap opsporen. Sinds kort is dat ook wettelijk toegelaten. Het MEDEA-platform wil de vele detectievondsten online beschikbaar maken voor onderzoekers en het brede publiek. Zo wordt de hobby niet alleen een fijn tijdverdrijf, maar krijgt ze […]
Categorieën: Steunpunten

Lokaal onderzoek naar dienstpersoneel. Buitenlandse dienstmeiden in negentiende-eeuws Antwerpen

Heemkunde Vlaanderen - di 04/07/2017 - 15:01
Vele mensen hebben (over)grootouders die aan het einde van de negentiende of het begin van de twintigste eeuw als dienstbode gingen werken bij een (rijke) familie in de stad of op het platteland. Onlangs verscheen in dit tijdschrift nog een interessant artikel over de bewoners van het kasteel van Niel-bij-Sint-Truiden gedurende de tweede helft van […]
Categorieën: Steunpunten

Op bezoek bij… Hannonia

Heemkunde Vlaanderen - di 04/07/2017 - 15:00
Ook in het zuidelijk landsgedeelte bestaan er verschillende verenigingen die zich bezighouden met lokaal erfgoed. Een overkoepelende organisatie of steunpunt zoals Heemkunde Vlaanderen is er niet in Wallonië. Maar naar analogie met de provinciale koepels in Vlaanderen, bestaan er in sommige provincies ook samenwerkingsverbanden op provinciaal niveau. Eén daarvan is Hannonia – Centre d’information et […]
Categorieën: Steunpunten

Fier-gazet: Arendonk

Heemkunde Vlaanderen - di 04/07/2017 - 14:54
Dat elke regio een schat aan erfgoed bezit, is alom geweten. Maar dat gemeentes ook bruisen van niet-tastbaar of immaterieel erfgoed is vaak nog een onontdekt gegeven. Deze gebruiken, kennis en praktijken met wortels in het verleden worden er dagdagelijks beleefd en gekoesterd. En vooral ook doorgegeven van de ene inwoner op de volgende. Traditioneel […]
Categorieën: Steunpunten

In de kijker: Erfgoeddag 2016

Heemkunde Vlaanderen - di 04/07/2017 - 14:53
Rituelen uit de tijd van het rijke Roomse leven in en rond de kerk van Poesele. Lees het artikel (pdf)
Categorieën: Steunpunten

In de kijker: Buurten met Erfgoed neemt de basisscholen van Beernem mee op zoektocht

Heemkunde Vlaanderen - di 04/07/2017 - 14:52
Het project ‘Buurten met Erfgoed’ neemt basisscholen mee op zoektocht naar het verhaal achter hun eigen omgeving. Want erfgoed vind je overal, of het nu gaat om landschappen, gebouwen, verhalen of gebruiksvoorwerpen. Aan de hand van pilootprojecten wil ‘Buurten met Erfgoed’ de banden aanhalen tussen scholen en al dit lokale erfgoed. Leraren (en (groot)ouders) werken […]
Categorieën: Steunpunten
Inhoud syndiceren